Vingårdens hållbarhetsarbete

Vingårdens hållbarhetsarbete

På Flädie Mat & Vingård har vi i vårt hållbarhetsarbete valt att jobba med FN:s globala mål. Allt arbete inom våra verksamheter ska bidra till en hållbar utveckling och vara hälsofrämjande, såväl långsiktigt som i den dagliga verksamheten. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i nedan tre delmål som vi har tagit fram då vi anser att dessa mål är de vi just nu har möjlighet att påverka mest i vår organisation.

3. HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

Som en del av att skapa hållbar personal har vi valt att arbeta med vår personals hälsa dels genom friskvårdsbidrag, nyttig och varierad personalkost, hälsoundersökningar och systematiskt arbete genom SAM

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

För att skapa hållbar energi har vi valt att sätta upp ett mål att vara självförsörjande innan år 2025 är slut. Vi har elstolpar till våra gäster som kommer med elbil, vi stänger ner projektorer i möteslokaler under lunch och efter mötets slut, vi arbetar systematiskt med att dra ner värme i hotellrum och lokaler som ej används. Mycket av vår mat lagas med gasspis. Vi har tagit fram skyltar för att ta hjälp av våra gäster att exempelvis släcka i lokaler och rum när de lämnas.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

För att främja hållbar konsumtion arbetar vi bland annat med sopsortering, vi gör menyer för att skapa synergi för alla gäster och minska på matsvinnet. Vår kaffesump används i vingården, 90 procent av vinerna som serveras hos oss kommer från vår egen produktion. Vi arbetar med säsongens mat och närproducerat. Det kött som serveras i våra restauranger är främst viltkött från våra ägares hägn i Skåne.

Som en del av att skapa hållbar personal har vi valt att arbeta med vår personals hälsa dels genom friskvårdsbidrag, nyttig och varierad personalkost, hälsoundersökningar och systematiskt arbete genom SAM