Kontakt Vinproduktionen

Kontakta Flädie Vinproduktion

Flädie Vinproduktion
Flädie Mejeriväg 19
237 91 Bjärred

tel. 046-320 338

info@fladievinproduktion.se
www.fladievinproduktion.se

Det är oss du möter

Vi som arbetar i vinproduktionen heter Philip, Marcus och Najib. Vi bidrar med olika typer och grader av utbildning, erfarenhet och kompetens. Marcus har studerat vid SLU till landskapsingenjör respektive trädgårdsingenjör, Philip har en masterexamen i ekonomi samt Sommelierutbildning och i kombination med arbetet i vinproduktionen studerar han för närvarande WSET Level 4 Diploma in Wines. Najib har över 10 års erfarenhet som vingårdsarbetare.

Tillsammans hjälps vi åt för att skapa de bästa viner som kan utvinnas från Flädies marker.