ARMAGNAC

Armagnac

I direkt anslutning till Armangac finns två grupprum.

DELTAGARE
Minst 16
Max 30
Yta 73 kvm

SITTNINGAR
Bio 30
Skol 20
U-bord 16
Styrelse 16
Öar 25

UTRUSTNING
• Bredband
• WiFi
• Dataprojektor
• Högtalare
• Whiteboard
• Blädderblock
• Pennor