GDPR

Allt du behöver veta om GDPR

– och hur du kan få ännu bättre service av oss

Gissar att du hört talas om GDPR? Eftersom det kan kännas klurigt att överblicka vad allt betyder har vi på Flädie Mat & Vingård valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som vår gäst på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter.

Observera att nedan text inte är våra legala policys utan en förenklad sammanfattad beskrivning.

 

1. Allmänt om GDRP

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

 

2. Beskrivning av GDPR

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

 

3. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon eller mail. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

4. Vem är Personuppgiftsansvarig?

Flädie Mat & Vingård AB har övergripande personuppgiftsansvar. Företaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

 

5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?

Våra bokningssystem hanterar mängder med persondata.
Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt personuppgifter som rör hälsa. Flädie Mat & Vingård AB kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält i bokningsmotor och gästenkäter som ändå kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som gäst väljer att fylla i dessa uppgifter i våra enkäter, i annat fall är det inget som Flädie Mat & Vingård AB aktivt lagrar.

Så fungerar det: Flädie Mat & Vingård AB uppmanar alla användare av våra bokningssystem att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system. Du som gäst har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält i vårt kundregister.

 

6. Nyheter och erbjudanden före alla andra via e-post och sms

Önskar du efter ditt besök fortsatt hålla kontakten med oss kan du via vår hemsida eller vår gästenkät klicka i att du önskar erhålla våra nyhetsbrev. I dem får du alltid de senaste nyheterna från oss, ta del av erbjudanden före alla andra, rabatter och en förhoppning om ännu bättre service.

Önskar du inte att vi håller kontakten med varandra efter ditt besök behöver du inte göra någonting.

Så fungerar det: Flädie Mat & Vingård AB behöver inte inhämta samtycke från dig som gäst om du bokar logi, konferens, fest eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när en bokning sker. Om du fortfarande efter ditt besök hos oss önskar nyheter och erbjudanden så måste du aktivt själv fylla i att du önskar det.

 

7. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om Flädie Mat & Vingård AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

 

8. Vad är ett Registerutdrag?

Om du har bokat en vistelse, en fest, en konferens eller ett restaurangbesök har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem.

Så fungerar det: Du har som har ingått i ett kundavtal med Flädie Mat & Vingård AB rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera sig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

 

9. Kan ni radera mig ur era system?

Du som har ingått i ett kundavtal med Flädie Mat & Vingård AB har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Tråkigt tycker vi eftersom vi gärna vill erbjuda dig nyheter och en ännu bättre service.

Så fungerar det: Du som har ingått ett kundavtal med Flädie Mat & Vingård AB har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

10. Hur fungerar GDPR i praktiken?

Flädie Mat & Vingård AB har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra bokningssystem senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig.

Registerutdrag
Alla som har ingått i ett kundavtal med Flädie Mat & Vingård AB kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som gäst lämnas ut. Begäran görs till info@fladiematvingard.se.

  • Informationsunderhåll För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@fladiematvingard.se
  • Nyheter och erbjudanden Du som valt att få nyhetsbrev från Flädie Mat & Vingård AB kommer att få våra nyheter och erbjudanden först av alla via epost eller sms.

Hoppas vi ses snart!

Varmt välkommen till oss på Flädie Mat & Vingård!