Information till hotellgäster

Välkommen till Flädie Mat & Vingård!

Här erbjuder vi konferens, hotell, restaurang, fest & bröllop – allt i en unik skånsk vingårdsmiljö. Vi är väldigt glada över att välkomna dig som gäst hos oss. Njut av din vistelse – vi ska göra vårt yttersta för att du ska känna dig som hemma!

Welcome to Flädie Mat & Vingård!

In this unique vineyard setting you will find our restaurant, hotel, venue for conferences, parties and weddings, as well as a vineyard and winery. We are very happy to welcome you as our guest!

Enjoy your stay – we will do our utmost to make you feel at home!

PRAKTISK INFORMATION

BASTU
Vår bastu finns på andra våningen i huvudbyggnaden.
Meddela receptionen om ni önskar nyttja den.

BRAND & SÄKERHET
Våra gästers säkerhet är viktig för oss och vi arbetar systematiskt med både brandsäkerhet och andra säkerhetsfrågor. Hotellet är utrustat med automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS Alarm. Vår personal är utbildad i brand, säkerhet och hjärt-lungräddning. Utrymningsplan finns i hotellrummet samt i alla våra allmänna utrymmen. Brandsläckare finns i varje korridor och hjärtstartare finns i receptionen i huvudbyggnaden.

Vid ankomst: Ta reda på var närmsta nödutgång och brandsläckare finns.

Vid brand: Sök upp närmsta nödutgång – använd ej hissarna! Samlingspunkten är på innergården mellan huvudbyggnaden och Villan.

Vid fara: Ring 112. Adressen är Flädie Mejeriväg 19, 237 91 Bjärred

CYKLAR
Vi har fyra cyklar till uthyrning. Kostnaden för att hyra en cykel är 175 kr per dag. Cyklarna bokas via receptionen.

FRUKOST
Frukost serveras i huvudbyggnaden vid köket.
Måndag-fredag 07.00-08.30
Lördag-söndag 08.00-10.30
Under sommarren serveras frukost alla dagar 08.00-10.30.
Det går utmärkt att äta frukost hos oss även om man inte övernattar. Frukosten kostar då 195 kr.

HÅRTORK
Hårtork finns på alla hotellrum, antingen i nattduksbordet eller i garderoben.

KONTAKT & JOUR
Vår reception är bemannad vardagar kl. 08.00 till 16.30. Hotellet är obemannat om nätterna. Om akuta ärenden skulle uppstå ringer du vår jourtelefon 0720-58 24 95.

KONFERENS & MÖTEN
Vi har konferenslokaler och mötesrum för 8-100 personer. Alla är fullt utrustade med projektor, blädderblock och whiteboard. Kontakta receptionen eller besök vår hemsida för information.

NYCKLAR
Nattetid låses av säkerhetsskäl alla ytterdörrar och vi ber er observera att er rumsnyckel endast fungerar till hotellrummets dörr.

PARKERING
Vi erbjuder gratis parkering. Det finns även parkering för cyklar. Det finns fyra stationer för laddning av din elbil. Laddning kostar 75 kr/dygn och aktiveras i receptionen.

POOL
Vår pool finns i trädgården bakom Villan. Poolen är öppen sommartid, men inte uppvärmd. Poolen är öppen varje dag kl. 09.00-22.00, och rengörs 08.00-09.00. Observera att barn under 15 år ej får vistas i poolen utan målsmans uppsyn och ansvar.

RESTAURANG & BAR
Bar finns i receptionen under ordinarie öppettider. Restaurangen är öppen fredagar och lördagar på kvällstid samt även måndag-fredag under sommarsäsongen. Vi serverar lunch på vardagar. Se aktuella menyer och boka bord här!

STRYKJÄRN
Strykbräda samt strykjärn finns under trappan vid första entrédörren till Villan. I huvudbyggnaden finns den på andra våningen bredvid nödutgången. I Vineriet finns den på andra våningen bredvid nödutgången.

SVANEN-CERTIFIERADE
Vårt hotell, konferensavdelning samt restaurang är Svanencertifierade. Svanen är den officiell, gemensamma miljömärkningen i Norden. Märkningen visar att produkter, varor och tjänster uppfyller högt ställda krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Det är ett omfattande miljöarbete som gäller allt från energiförbrukning och avfallshantering till städprodukter, förbrukningsartiklar, inredning, transport av catering och råvaror – stort som smått.

UTCHECKNING
Utcheckning är vardagar kl. 09.00 och på helger kl. 11.00.
Under sommaren: utcheckning kl. 11 alla dagar.
Nycklarna till rummet lämnas i receptionen eller till personalen i frukostmatsalen.

VINGÅRD & VINPRODUKTION
Vi har odlat och producerat viner hos oss sedan 2007. Om du önskar information om vår vingård, vår vinproduktion eller var du kan smaka eller köpa vår viner är du välkommen att kontakta någon i personalen!

VINPROVNING & GUIDNING AV VINGÅRDEN
Läs mer här eller kontakta personalen.

WIFI
Vi erbjuder gratis wifi. Nätverket heter FladieGuest och kräver inget lösenord.

PRACTICAL INFORMATION

BIKES
We have four rental bikes. The cost for a bike is 175 sek per day. Book your bike in the reception.

BREAKFAST
Breakfast is served in the main building,
Mondays to Fridays 07.00-08.30
Saturdays and Sundays 08.00-10.30
During the summer breakfast is served 08.00-10.30.
Breakfast is 195 sek if not included in your stay. You are welcome to bring a guest!

CHECKING OUT
Check-out on weekdays is 9 am and on weekends 11 am.
During the summer check out time is 11 am.
Please leave the keys to your room(s) at the reception or hand them to a member of staff in the breakfast room.

CONFERENCES & MEETINGS
We provide conference and meeting rooms for 8-100 people. All are fully equipped with a projector, flip chart and whiteboard. Please contact reception staff or visit our website for more information.

ON-CALL
Our reception is open weekdays 08.00-16.30. The hotel is unstaffed at night. In case of imminent danger phone 112.

If an emergency situation arises, please phone our emergency telephone number 0720-58 24 95.

FIRE & SAFETY
Our guests’ safety is important to us and we work systematically to ensure both fire safety and address any other safety issues. Our hotel is equipped with an automatic fire alarm that is connected to the emergency alarm. Our staff are trained in fire safety, and cardiopulmonary resuscitation (CPR). You will find an evacuation plan in your hotel room and in all our public areas. Fire extinguishers are available in each corridor and a defibrillator is available at the reception in the main building.

On arrival: Find your nearest emergency exit and fire extinguisher.
In case of fire: Find the nearest emergency exit – do not use the lifts!
The assembly point is in the courtyard, between the main building and the Villa.
In case of imminent danger phone 112.
The address is Flädie Mejeriväg 19, 237 91 Bjärred.

HAIR DRYER
A hair dryer is available in all hotel rooms, either in the bedside table or the wardrobe.

IRON
There is an ironing board with an iron under the stairs next to the first entrance door to the Villan. In the main building, you will find an iron and ironing board on the second floor, next to the emergency exit. In the Vineriet, it is on the second floor, next to the emergency exit.

KEYS
Since all exterior doors are locked at night for security reasons, please note that your room key will only work in the door of your hotel room.

PARKING
We provide free parking for our guests, and have a designated area for parking bicycles. If you need to use one of our four chargers for your electric vehicle, please contact the front desk. The cost is 75 SEK / day.

RESTAURANT 
Our restaurant is open in the evening on Fridays and Saturdays. We also serve lunch on weekdays. During the summer our restaurant is open every day of the week.

SAUNA
Our sauna is situated on the second floor of the main building.
Please inform reception staff if you wish to use it.

SWIMMING POOL
Our swimming pool is in the garden behind the Villa. It’s an open-air pool and it is not heated. The pool is open in the summer every day from 9 am to 10 pm. The pool is cleaned daily 8-9. Please note that children under the age of 15 are not allowed to use the pool without parental supervision and responsibility.

WE ARE ECO-CERTIFIED
Our hotel, conference department and restaurant are certified to Svanen (the Swan) – the official eco-label in the Nordic countries. This eco-label certifies that products, goods and services meet high standards in aspects of environment, health, function, and quality. It is a comprehensive environmental project that covers everything from energy consumption and waste management to cleaning products, consumables, interior decoration, the transportation of catering and commodities – small and large.

VINEYARD & WINE PRODUCTION
We have grown grapes and produced wines since 2007. If you are interested in our growing philosophy, our vineyard, our wine production or wonder where you can taste and buy our wines, talk a member of staff!

VINEYARD TOUR & WINE TASTING
Please visit our website for more information or contact a member of the staff.

WIFI
We provide free Wi-Fi for our guests. The network is called FladieGuest and no password i needed.

Flädie Mat & Vingård

1. Huvudbyggnad   Reception, Grappa, Cognac, Armagnac, hotellrum
2. Vineriet   Barrique, Cuvée, hotellrum och Flädie Vinproduktion
3. Villan   Calvados och hotellrum
4. Innergård
5. Örtagård
6. Trädgård med pool
7. Vingård och vigselplats
8. Parkering

1. Main building   front desk, Grappa, Cognac, Armangac, hotel rooms
2. Vineriet   Barrique and Cuvée, hotel rooms, winery
3. Villan   Calvados, hotel rooms
4. Courtyard
5. Herbal garden
6. Garden with pool
7. Vineyard and wedding area
8. Parking

Svanen-märkt hotell, konferens och restaurang

Att värna om miljön och göra hållbara, kloka val för framtiden är en självklarhet för oss på Flädie Mat & Vingård, och engagemang för vår miljö ligger oss varmt om hjärtat. Svanen är den officiella, gemensamma miljömärkningen i Norden. Märkningen visar att produkter, varor och tjänster uppfyller högt ställda krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Det är ett omfattande miljöarbete som gäller allt från energiförbrukning och avfallshantering till städprodukter, förbrukningsartiklar, inredning, transport av catering och råvaror – stort som smått.

Vi är ett stort gäng engagerade medarbetare som har det dagliga ansvaret att se till att vårt miljöarbete fungerar. Tillsammans gör vi jobbet! Det är allt från städ – och hotellpersonal till servering och kockar, och naturligtvis vaktmästare och vingårdsansvariga. Tillsammans skapar vi en hemtrevlig och välkomnande atmosfär, som också är miljövänlig!

Miljö & hållbarhet – så kan du som gäst hjälpa till
Tillsammans kan vi minska matsvinnet. Idag slänger nästan varje gäst mat från vår frukostbuffé. Ta gärna mindre portioner och hämta istället flera gånger. Använd gärna samma tallrik och kopp mer än en gång så minskar vi även disken. Det du kastar i papperskorgen på ditt hotellrum eller i konferensrummet källsorteras av våra medarbetare. Hjälp oss gärna genom att ställa flaskor på bordet!

Hotel, conference and restaurant certified by SVANEN

Protecting the environment and making sustainable, wise choices for the future is a matter of course for us at Flädie Mat & Vingård, and commitment to our environment is close to our hearts. ”Svanen” is the official, joint environmental certification in the Nordic countries. The label shows that products, goods and services meet high standards in relation to the environment, health, function and quality. It is an extensive work that applies to everything from energy consumption and waste management to cleaning products, consumables, furnishings, transport of catering and raw materials – big issues and small.

We are a large group of committed employees who have the daily responsibility of ensuring that our work always meet the standards of Svanen. Together we do the work! Everyone from cleaners and hotel staff to servers and chefs, caretakers and vineyard workers. Together we create a homely and welcoming atmosphere, which is also environmentally friendly!

Environment & sustainability – this is how you, as a guest, can help
Together we can reduce food waste. Almost every guest throws away food from our breakfast buffet. Please take smaller portions and instead pick up several times. Feel free to use the same plate and cup more than once and we will also reduce the dishes. What you throw in the trash can in your hotel room or in the conference room is sorted by our employees. Please help us by placing bottles on the table!