Flädie Mat & Vingård medverkar i TV4:s Nyhetsmorgon

Flädie Mat & Vingård medverkar i ett inslag om skånska vingårdar gjort av Bengt Frithiofsson, som sändes i TV4:s Nyhetsmorgon 30 oktober 2010. För att se inslaget krävs att Flash Media Player finns installerad på datorn. Flash kan kostnadsfritt laddas ner här.